Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

A. Quá trình hình thành

- Từ 9/1997 - 8/1998: Công tác sinh viên là một bộ phận của Phòng Đào tạo.

- Từ 9/1998: thành lập Phòng Công tác chính trị sinh viênTừ 9/1998 - tháng 02/2000: Phòng Công tác chính trị sinh viên

- Từ 02/2000 - tháng 11/2005: sát nhập Phòng Tổ chức hành chánh và Phòng Công tác chính trị sinh viên thành Phòng Tổ chức hành chánh - công tác chính trị sinh viên.

- Từ 11/2005 tách Phòng Tổ chức hành chánh - Công tác chính trị sinh viên thành 2 phòng: Phòng Tổ chức hành chính và Phòng công tác chính trị học sinh - sinh viên.

- Từ 11/2005 - 01/02/2012 Phòng có tên là Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên.

- Từ 01/02/2012 Phòng CTCT-HSSV sát nhập với Ban công tác thanh niên, Ban hỗ trợ sinh viên & hợp tác doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Phòng Công tác HS-SV.

B. Phụ trách Công tác Học sinh - Sinh viên qua các thời kỳ

1. Ông Trần Quốc Côn - phụ trách phòng CTCTSV (9/1998- 7/1999)

2. Ông Nguyễn Văn Ngoan - Trợ lý BGH về công tác CTSV (8/1999 - 02/2000)

3. TS. Nguyễn Phước Thành - Hiệu phó, kiêm Trưởng phòng TCHC - CTCTSV (01/2000 - 2/2001)

4. Ông Trương Lợi - Trưởng phòng TCHC - CTCTSV (01/12/2001 - 01/02/2003)

5. Ông Trần Trung Mậu - Trưởng phòng TCHC - CTCTSV (01/02/2003 - 31/01/2005)

6. TS. Thái Hữu Tuấn - Trưởng phòng CTCT - HSSV (01/12/2005 - 15/04/2009)

7. LS. Nguyễn Văn Ngoan - Q. Trưởng phòng CTCT - HSSV kể từ ngày (15/04/2009 - 15/03/2011)

8. LS. Nguyễn Văn Ngoan - Trưởng phòng CTCT-HSSV kể từ ngày (15/03/2011 - 01/02/2012)

9. ThS. Nguyễn Văn Bắc - Trưởng Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên từ 01/02/2012 đến nay.

 

NHIỆM VỤ

1. Công tác tổ chức hành chính

- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà Trường, sắp xếp bố trí vào lớp HSSV, chỉ định Ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khóa, làm thẻ HSSV.

- Tổ chức tiếp nhận HSSV vào ở nội trú.

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSSV.

- Phối hợp tổ chức phát bằng cho HSSV

- Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV.

2. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV

- Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khóa học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy.

- Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân _HSSV" vào đầu khóa, đầu năm học và cuối khóa học.

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa hiệu trưởng nhà trường với HSSV.

3. Công tác y tế, thể thao

- Tổ chức khám sức khỏe cho HSSV khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo qui định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập.

- Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho HSSV luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

4. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước qui định đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.

- Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

THÔNG TIN GIAO DỊCH

1.  ThS. Nguyễn Văn Bắc - Trưởng phòng:

-   Phụ trách chung, quản lý toàn bộ công việc của Phòng, lập kế hoạch và chương trình  hành động.

-   Quản lý nhân sự và phân công, bố trí chuyên viên trong phòng

-   Chịu trách nhiệm trước nhà Trường về mặt pháp lý các hoạt động của Phòng.

-   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;   ĐT: 08.37755054.

2.   ThS. Phạm Nhất Phương - Phó trưởng phòng, Bí thư Đoàn trường

-    Phụ trách mảng công tác thanh niên

-    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐT : 0909514909

3.  Đặng Thị Kim Ánh - Chuyên Viên.

-    Phụ trách dữ liệu sinh viên

-    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ĐT 08.37755054.

4.  Vũ Thị Kiều Anh - Chuyên Viên ĐT: 0837755054.

-    Phụ trách mảng hành chính ( thư ký) .

-    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Trần Khai Thuận - Chuyên viên (đang đi du học)

-     Phụ trách công việc theo sự phân công của Trưởng phòng.

-     Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       ĐT :  0976750160

6.  Nguyễn Anh Vinh

-    Phụ trách công việc thuộc tổ dữ liệu

-    ĐT:0837755054

7. Nguyễn Đức Dũng

-    Phụ trách công việc thuộc Tổ HTSV & HTDN

-    ĐT: 0837755054

8. Nguyễn Thái Hoàng Long

- Phụ trách công việc tổ chức sự kiện

  Địa chỉ Phòng:

    Địa chỉ : P. A003 Khu A Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, Tp HCM.
    Điện thoại :08.37755054. Nội bộ: 110 và 109.
    Fax : 08.37755055
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.